https://duandongbinhduong.com.vn/

Giấy phép xây dựng dự án Đông Bình Dương có chưa?

Giấy phép xây dựng dự án Đông Bình Dương là vấn đền mà biết bao người dân cũng như các nhà đầu từ ở đây chờ đợi, mong mỏi. Và để có một dự án làm thay da đổi thịt tại Dĩ An thì giấy phép xây dựng phải được cấp để người dân được vào xây dựng.

Giấy phép xây dựng dự án Đông Bình Dương đã có chưa?
Giấy phép xây dựng dự án Đông Bình Dương sắp có chưa?

Giấy phép xây dựng dự án Đông Bình Dương đã có chưa?

Hiện tại mọi thủ tục chuẩn bị cho cấp giấy phép xây dựng đã được sẵn sàng và đang chờ ngày nó chào đời. Dự án Đông Bình Dương cũng đã có nhiều thay đổi trong năm 2022

Dự án khu đô thị Đông Bình Dương đã được phê duyệt 1/500 theo quyết định số 4046/QD-UBND ngày 25/9/2018 của UBND thị xã Dĩ An nay là TP Dĩ An Bình Dương. Giấy chúng nhận đầu tư số 7627380647 ngày 16/5/2019 do sở kế hoạch đầu tư cấp với quy mô dự án là 126,7ha.

Giấy phép xây dựng dự án Đông Bình Dương đã có chưa?
Giấy phép xây dựng dự án Đông Bình Dương đã có chưa?

Công ty TNHH Phát triển đô thị Đông Bình Dương đã được nhà nước giao đất 7 đợt với diện tích là 110,1ha đối với phần diện tích trong dân Công ty đã chi trả bồi thường cho các hộ dân đạt 99,5% diện tích. Toàn bộ diện tích này đã được người dân ủy quyền và bàn giao đất cho Chủ đầu tư thực hiện dự án.

Hiện nay Đông Bình Dương đang tiến hành rà soát và nộp hồ sơ xin giao đất, thuê đất tiến tới hoàn thiện về thủ tục đất đai đối với phần diện tích đất còn lại trong dự án trên tinh thần cuộc họp tại sở TNMT ngày 29/4/2022.

Tháng 12/2022 vừa qua phần đất kênh mương và đất xen kẹt đã được chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Cho đến nay công đoạn thực hiện mọi thủ tục để xin giấy phép xây dựng dự án Đông Bình Dương đã tương đối hoàn chỉnh