Loading...

Giá đất khu đô thị Đông Bình Dương

Giá đất khu đô thị Đông Bình Dương

Giá đất khu đô thị Đông Bình Dương được cho là phù hợp nhất cho thị trường bất động sản Dĩ An. Giá đất ở đây rất mềm, đó là cơ hội sở hữu nhà đất cho người có thu nhập thấp và công nhân lao động tại các khu công nghiệp.

Giá đất khu đô thị Đông Bình Dương theo liền kề 1-30 (GĐ1)

Tên Đường Liền kề số Diện tích (m2) Giá trung bình (triệu/m2)
Đường Nguyễn Thị Minh Khai Liền kề 1 112 40 triệu
Đường D2 Liền kề 1 90 17 triệu
Đường D1 Liền kề 2 85 17 triệu
Đường D3 Liền kề 2 100 14 triệu
Đường D3 Liền kề 3 85 14,5 triệu
Đường D5 Liền kề 3 85 15,5 triệu
Đường D7 Liền kề 4 110 23 triệu
Đường D5 Liền kề 4 80 15,5 triệu
Đường D7 Liền kề 5 100 23 triệu
Đường D11 Liền kề 6 80 17 triệu
Đường D7 Liền kề 7 110 22 triệu
Đường D11 Liền kề 7 80 17 triệu
Đường D4 Liền kề 7 92,5 17 triệu
Đường D6 Liền kề 7 92,5 17 triệu
Đường D1 Liền kề 8 85 17 triệu
Đường D3 Liền kề 8 100 14 triệu
Đường D3 Liền kề 9 85 14,5 triệu
Đường D5 Liền kề 9 85 15,5 triệu
Đường D7 Liền kề 10 110 22 triệu
Đường D5 Liền kề 10 80 15,5 triệu
Đường D7 Liền kề 11 110 22 triệu
Đường D9 Liền kề 11 80 14 triệu
Đường D9 Liền kề 12 80 14 triệu
Đường D11 Liền kề 12 80 17 triệu
Đường D13 Liền kề 13 80 13,5 triệu
Đường D15 Liền kề 13 80 13,5 triệu
Đường D11 Liền kề 14 80 16 triệu
Đường D13 Liền kề 14 80 13,5 triệu
Đường D11 Liền kề 15 80 16 triệu
Đường D9 Liền kề 15 80 14 triệu
Đường D7 Liền kề 16 110 22 triệu
Đường D9 Liền kề 16 80 14 triệu
Đường D5 Liền kề 17 80 15 triệu
Đường D7 Liền kề 17 110 22 triệu
Đường D5 Liền kề 18 85 15 triệu
Đường D3 Liền kề 18 85 14,5 triệu
Đường D1 Liền kề 19 85 15,5 triệu
Đường D3 Liền kề 19 100 13,5 triệu
Đường D1 Liền kề 20 112 15 triệu
Đường D1 Liền kề 21 75 15,5 triệu
Đường D3 Liền kề 22 100 13,5 triệu
Đường D1 Liền kề 22 85 15,5 triệu
Đường D5 Liền kề 23 85 15 triệu
Đường D3 Liền kề 23 85 14,5 triệu
Đường D5 Liền kề 24 80 15 triệu
Đường D7 Liền kề 24 110 22 triệu
Đường D9 Liền kề 25 80 14 triệu
Đường D7 Liền kề 25 110 22 triệu
Đường D9 Liền kề 26 80 14 triệu
Đường D11 Liền kề 26 80 15 triệu
Đường D13 Liền kề 27 80 13,5 triệu
Đường D11 Liền kề 27 80 15 triệu
Đường D13 Liền kề 28 80 13,5 triệu
Đường D17 Liền kề 28 80 13,5 triệu
Đường D10 Liền kề 29 80 13,5 triệu
Đường D14 Liền kề 29 80 13,5 triệu
Đường D16 Liền kề 30 80 13,5 triệu
Đường D18 Liền kề 30 80 13,5 triệu
Lưu ý: Giá đất khu đô thị Đông Bình Dương trên được cập nhật tại thời điểm
Giá đất khu đô thị Đông Bình Dương
Giá đất khu đô thị Đông Bình Dương

Giá đất khu đô thị Đông Bình Dương theo liền kề 31 – 73 (GĐ2)

Tên Đường Liền kề số Diện tích (m2) Giá trung bình (triệu/m2)
Đường D1 Liền kề 31 65 15,5 triệu
Đường D19 Liền kề 31 65 14,5 triệu
Đường D19 Liền kề 32 85 14,5 triệu
Đường D5 Liền kề 33 80 15,5 triệu
Đường D5 Liền kề 34 80 15,5 triệu
Đường D7 Liền kề 34 110 25 triệu
Đường D7 Liền kề 35 110 25 triệu
Đường D9 Liền kề 35 80 15,5 triệu
Đường D9 Liền kề 36 80 15 triệu
Đường D11 Liền kề 36 80 15 triệu
Đường D11 Liền kề 37 80 15 triệu
Đường D13 Liền kề 37 80 13,5 triệu
Đường D13 Liền kề 53 80 15,5 triệu
Đường D11 Liền kề 53 80 15 triệu
Đường D11 Liền kề 54 80 15 triệu
Đường D9 Liền kề 54 80 22 triệu
Đường D7 Liền kề 55 110 27 triệu
Đường D5 Liền kề 55 80 15 triệu
Đường D5 Liền kề 56 85 15 triệu
Đường D19 Liền kề 57 85 14,5 triệu
Đường D38 Liền kề 58 65 15 triệu
Đường D40 Liền kề 58 65 14,5 triệu
Đường D40 Liền kề 59 65 14,5 triệu
Đường D42 Liền kề 59 65 15 triệu
Đường D1 Liền kề 60 65 15,5 triệu
Đường D19 Liền kề 60 65 14,5 triệu
Đường D1 Liền kề 61 60 15 triệu
Đường D1 Liền kề 62 65 15 triệu
Đường D21 Liền kề 62 65 14 triệu
Đường D32 Liền kề 62 95 17 triệu
Đường D32 Liền kề 63 95 17 triệu
Đường D21 Liền kề 63 80 12,5 triệu
Đường D23 Liền kề 63 80 13,5 triệu
Đường D32 Liền kề 64 95 17 triệu
Đường D23 Liền kề 65 75 13 triệu
Đường D25 Liền kề 65 75 13 triệu
Đường D50 Liền kề 65 75 13 triệu
Đường D25 Liền kề 66 75 13 triệu
Đường D27 Liền kề 66 75 13 triệu
Đường D27 Liền kề 67 85 14 triệu
Đường D5 Liền kề 67 85 14,5 triệu
Đường D32 Liền kề 67 95 17 triệu
Đường D5 Liền kề 68 80 14,5 triệu
Đường D7 Liền kề 68 110 20 triệu
Đường D32 Liền kề 68 95 17 triệu
Đường D32 Liền kề 69 95 17 triệu
Đường D7 Liền kề 69 110 20 triệu
Đường D29 Liền kề 69 80 12 triệu
Đường D29 Liền kề 70 80 12 triệu
Đường D11 Liền kề 70 80 14 triệu
Đường D32 Liền kề 70 95 17 triệu
Đường D11 Liền kề 71 80 14 triệu
Đường D31 Liền kề 71 80 13 triệu
Đường D32 Liền kề 71 95 17 triệu
Đường D11 Liền kề 72 80 13,5 triệu
Đường D31 Liền kề 72 80 12,5 triệu
Đường D11 Liền kề 73 80 13,5 triệu
Đường D29 Liền kề 73 80 12 triệu
Lưu ý: Giá đất khu đô thị Đông Bình Dương trên được cập nhật tại thời điểm
Giá đất khu đô thị Đông Bình Dương
Giá đất khu đô thị Đông Bình Dương

Giá đất khu đô thị Đông Bình Dương theo liền kề 74 – 79 (GĐ2)

Tên Đường Liền kề số Diện tích (m2) Giá trung bình (triệu/m2)
Đường D7 Liền kề 74 110 20 triệu
Đường D29 Liền kề 74 80 12,5 triệu
Đường D7 Liền kề 75 110 20 triệu
Đường D5 Liền kề 75 80 14 triệu
Đường D54 Liền kề 76 80 14,5 triệu
Đường D52 Liền kề 76 80 12,5 triệu
Đường D52 Liền kề 77 80 12,5 triệu
Đường D50 Liền kề 77 80 13,5 triệu
Đường D50 Liền kề 78 80 13,5 triệu
Đường D52 Liền kề 78 80 12,5 triệu
Đường D54 Liền kề 79 80 14,5 triệu
Đường D52 Liền kề 79 80 12,5 triệu
Lưu ý: Giá đất khu đô thị Đông Bình Dương trên được cập nhật tại thời điểm
Giá đất khu đô thị Đông Bình Dương
Giá đất khu đô thị Đông Bình Dương

Giá đất khu đô thị Đông Bình Dương loại biệt thự Mini liền kề 38 – 49 (GĐ2)

Tên Đường Liền kề số Diện tích (m2) Giá trung bình (triệu/m2)
Đường D26 Liền kề 38 135 14,5 triệu
Đường D24 Liền kề 38 135 11 triệu
Đường D24 Liền kề 39 135 11 triệu
Đường D22 Liền kề 39 135 11 triệu
Đường D22 Liền kề 40 135 11 triệu
Đường D20 Liền kề 40 135 11,5 triệu
Đường D20 Liền kề 41 120 11 triệu
Đường D12 Liền kề 41 120 11 triệu
Đường D12 Liền kề 42 120 11 triệu
Đường D10 Liền kề 42 120 11,5 triệu
Đường D34 Liền kề 43 112,5 12 triệu
Đường D32 Liền kề 43 112,5 14 triệu
Đường D32 Liền kề 47 112,5 14 triệu
Đường D34 Liền kề 47 112,5 12 triệu
Đường D32 Liền kề 48 112,5 14 triệu
Đường D30 Liền kề 48 112,5 12 triệu
Đường D30 Liền kề 49 112,5 12 triệu
Đường D28 Liền kề 49 112,5 12 triệu
Lưu ý: Giá đất khu đô thị Đông Bình Dương trên được cập nhật tại thời điểm
Giá đất khu đô thị Đông Bình Dương
Giá đất khu đô thị Đông Bình Dương

Phương thức thanh toán khi mua đất khu đô thị Đông Bình Dương loại 60 m2 – 75m2

Diện tích (m2)                       60                       65                        75
Đơn giá (triệu/m2)        14,500,000        13,500,000        13,000,000
Giá tổng      870,000,000      877,500,000      975,000,000
Thanh toán đợt 1 (cọc)      100,000,000      100,000,000      100,000,000
Thanh toán đợt 2      689,000,000      689,750,000      773,750,000
Thanh toán đợt 3        81,000,000        87,750,000      101,250,000
Lưu ý: Giá đất khu đô thị Đông Bình Dương trên được cập nhật tại thời điểm

 

Phương thức thanh toán khi mua đất khu đô thị Đông Bình Dương loại 80m2 – 95m2
Diện tích (m2)                       80                       85                        95
Đơn giá (triệu/m2)        12,000,000        15,000,000        17,000,000
Giá tổng      960,000,000  1,275,000,000   1,615,000,000
Thanh toán đợt 1 (cọc)      100,000,000      100,000,000      100,000,000
Thanh toán đợt 2      752,000,000  1,060,250,000   1,329,750,000
Thanh toán đợt 3      108,000,000      114,750,000      185,250,000
Lưu ý: Giá đất khu đô thị Đông Bình Dương trên được cập nhật tại thời điểm

 

Phương thức thanh toán dự án Đông Bình Dương loại 100m2 – 135 m2
Diện tích (m2)                 100.0                 112.5                  135.0
Đơn giá (triệu/m2)        13,000,000        12,000,000        11,000,000
Giá tổng  1,300,000,000  1,350,000,000   1,485,000,000
Thanh toán đợt 1 (cọc)      100,000,000      100,000,000      100,000,000
Thanh toán đợt 2  1,038,000,000  1,067,750,000   1,233,125,000
Thanh toán đợt 3      162,000,000      182,250,000      151,875,000
Lưu ý: Giá đất khu đô thị Đông Bình Dương trên được cập nhật tại thời điểm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon